søndag 28. november 2010

Tenn lys...

...et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.


Ingen kommentarer:

Related Posts with Thumbnails